Английски дневници: Иън Джоунс

Иън Джоунс е малък човек. Той е нисък, с малка глава, късо подстриган, леко посивял. Не знам дали е семеен, не съм го питал за това. Един ден, докато си говорихме видях на дясната му ръка татуировка. Татуировката беше прост надпис с големи готически букви: "Джейсън Джоунс: 1991-2011". Иън Джоунс е добър човек. Той има …

Нататък Английски дневници: Иън Джоунс

Английски дневници: В мъглата

Джим Сафърингинсайлънс беше нисък мъж без врат, червендалест, половин ирландец и половин англичанин. Той беше неуверен, на средна възраст, работещ и отговорен. И като всеки истински британец - нещастен и незадоволен. Джим обаче не споделяше тази си незадоволеност с никого, дори и с майка си - Вики Ластрезорт. Майка му си беше запазила моминското име. Майка …

Нататък Английски дневници: В мъглата

Последният

Не бягаше, по-скоро се тътреше. Едва движеше крака, опитвайки се да догони другите. Бе изплезил език, а потта се стичаше надолу по челото му, и влизаше в очите му. Щипеше му на очите, обърса се с опакото на ръката си – и тя потна. Трябва да издържи, и да стигне финала, макар и осми. На …

Нататък Последният